Remiss av förslag till nya föreskrifter om riskanalys och säkerhetsåtgärder för energisektorn (s.k. ”NIS-föreskrifter”)

Energimyndigheten har tagit fram förslag på nya föreskrifter om riskanalys och säkerhetsåtgärder för energisektorn enligt lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (”NIS-lagen”) och inom förordningen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (”NIS-förordningen”).

Synpunkter på remissen skickas till Henrik Wingfors senast den 17 september.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Energimyndighetens dnr 2019-003457
Energiföretagen Sveriges dnr 040/2020