Föreskrift förbrukningsfrånkoppling.

Nu finns ett förslag till ny föreskrift för förbrukningsfrånkoppling med tillhörande konsekvensutredning att ta del av. Förslaget är framtaget för att anpassa den befintliga föreskriften till dagens kraftsystem och den europeiska förordningen (EU) 2017/2196. Förändringarna gäller främst de delar av föreskriften som behandlar automatisk förbrukningsfrånkoppling (SvkFS 2001:1), kallad AFK

Synpunkter på remissen skickas till Matz Tapper senast den 21 augusti.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Svenska Kraftsnäts dnr 2020/1677
Energiföretagen Sveriges dnr 038/2020