Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om utrustning för laddning av elfordon, dnr 287/2020

Synpunkter på remissen skickas till Sara Emanuelsson och Boverket vill ha in svaren senast den 11 september.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Boverkets dnr 287/2020
Energiföretagen Sveriges dnr 036/2020