Remiss av förslag till föreskrift om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel

Den 1 oktober 2020 träder bestämmelser om miljöinformation i kraft i drivmedelsförordningen (2011:346). Miljöinformationen ska vila på den rapporteringen som sker till Statens energimyndighet i enlighet med drivmedelsförordningen. För att konsumenter ska kunna få miljöinformation om drivmedel på produktnivå behöver rapporteringen förändras. Statens energimyndighet har därför tagit fram förslag till föreskrifter om ändring av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2017:3) om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen samt en konsekvensutredning av dessa.

Synpunkter på remissen skickas till Henrik Wingfors senast den 1 juni.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Energimyndighetens dnr 2018-017282
Energiföretagen Sveriges dnr 026/2020