Naturvårdsverkets förslag till vägledning om förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till vägledning om förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar

Synpunkter på remissen skickas till Raziyeh Khodayari senast den 22 april.

Remissunderlag (pdf)

Naturvårdsverkets dnr NV-02739-20
Energiföretagen Sveriges dnr 016/2020