Remiss av promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019

Infrastrukturdepartementet har idag sänt ut en promemoria om ändringsförslag i lagen om elcertifikat (2011:1200). Promemorian handlar i huvudsak om hur elcertifikatsystemet bör avslutas.

Synpunker på remissen skickas till Per Holm och Infrastrukturdepartementet vill ha in svaren senast den 29 april.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Infrastrukturdepartementets dnr I2020/00777/E
Energiföretagens Sveriges dnr 015/2020