Remittering av Naturvårdsverkets skrivelser Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall

Remittering av Naturvårdsverkets skrivelser ”Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall”

Synpunkter på remissen skickas till Raziyeh Khodayari och Miljödepartementet vill ha in svaren senast 19 juni.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Miljödepartementets dnr M2018/01322/R
Energiföretagen Sveriges dnr 017/2020