Förslag till nya föreskrifter om vissa utsläpp av växthusgaser

De nya föreskrifterna har anpassats till att många bestämmelser, framförallt rörande fri tilldelning av utsläppsrätter, numera finns i direktverkande EU-förordningar. Sådana bestämmelser har därför tagits bort. Föreskrifterna har också anpassats till att lagen och förordningen om handel med utsläppsrätter den1 januari 2021 väntas ersättas av lag och förordning om vissa utsläpp av växthusgaser.

Synpunkter på remissen skickas till Per Holm och Naturvårdsverket vill ha svaren senast den 2 november.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Naturvårdsverkets dnr: NV-04249-20
Energiföretagen Sveriges dnr 050/2020