Remiss av Förordning om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

Synpunkter på remissen skickas till Tomas Malmström och Infrastrukturdepartementet vill ha in svaren senast den 2 november.

Remissunderlag (pdf)

Infrastrukturdepartementets dnr I2020/02454
Energiföretagen Sveriges dnr 048/2020