Remiss av förslag till föreskrifter om konstruktion, värdering och redovisning samt drift av kärnkraftsreaktorer

Synpunkter på remissen skickas till Carl Berglöf och svaren ska vara Strålsäkerhetsmyndigheten tillhanda senast den 29 januari 2021.

Remissunderlag (ny sida öppnas)
Strålsäkerhetsmyndighetens dnr:
SSM2020-5463
SSM2020-5585
SSM2020-5561

Energiföretagen Sveriges dnr 049/2020