Remiss av promemorian Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer

I promemorian föreslås att energiskatt ska tas ut med 100 procent av den generella nivån för bränslen som förbrukas för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet samt i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, dock inte för förbrukning i skepp eller båt. Återbetalning av energiskatt ska inte medges för bränslen som förbrukas för framställning av värme eller kyla som levererats för ovan angivna ändamål.

Synpunkter på remissen skickas till Erik Thornström och Finansdepartementet vill ha svaren senast 11 januari 2021.

Remissunderlag (pdf)

Finansdepartementets dnr Fi2020/04247
Energiföretagen Sveriges dnr 054/2020