Remiss av promemorian Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi.

I promemorian föreslås en ny lag och en ny förordning med bestämmelser om tidsfrister för vissa tillståndsförfaranden vid produktion av förnybar el och om en kontaktpunkt för vissa tillståndsförfaranden vid produktion av förnybar energi.

Synpunkter på remissen skickas till Ingela Lindqvist och Infrastrukturdepartementet vill ha svaren tillhanda senast den 18 januari 2021.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Infrastrukturdepartementets dnr I2020/00279
Energiföretagen Sveriges dnr 053/2020