Föreskriftsändring om inrapportering av priser och leveransvillkor till Elpriskollen

Remiss av förslag till ändringar av Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2013:7) om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare. Introducerandet av elavtal till juridiska personer på Elpriskollen.

Synpunkter på remissen skickas till Anders Karmehed och Energimarknadsinspektionen vill ha in svaren senast den 14 oktober.

Remissunderlag (nytt fönster öppnas)
Energimarknadsinspektionens ref EPK dnr 2020–100099
Energiföretagen Sveriges dnr 044/2020