Remiss av promemorian Lättnader vid stöd genom nedsatt energiskatt med anledning av covid-19-pandemin

I promemorian föreslås att företag som inte befann sig i svårigheter den 29 februari 2020 men som därefter fick svårigheter till följd av utbrottet av covid-19 även fortsättningsvis under en begränsad tid får ta emot stöd i form av skattenedsättningar enligt lagen om skatt på energi. Den begränsade tidsperioden omfattar 1 mars 2020–30 juni 2021.

Synpunkter på remissen skickas till Erik Thornström och Finansdepartementet vill ha in svaren senast den 30 oktober.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Finansdepartementets dnr Fi2020/03876
Energiföretagen Sveriges dnr 048/2020