Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet när det gäller oberoende aggregatorer

Synpunkter på remissen skickas till Catherine Lillo senast den 9 juni.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Intrastrukturdepartementets dnr I2021/01065
Energiforetagen Sveriges dnr 033/2021