Vägledning om masshantering och återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Naturvårdsverket utvecklar vägledning inom masshanteringsområdet. Vägledningen är en fortsättning på utvecklingsarbetet för handboken Återvinning av avfall för anläggningsarbete.

Synpunkter på remissen skickas till Raziyeh Khodayari och svaret ska vara Naturvårdsverket tillhanda den 31 maj.
Remissunderlag (ny sida öppnas)

Naturvårdsverkets dnr NV-05919-17
Energiföretagen Sveriges dnr 034/2021