Remiss av betänkande Havet och människan (SOU 2020:83)

Synpunkter på remissen skickas till Ingela Lindqvist och Miljödepartementet vill ha svaren senast den 23 maj.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Miljödepartementets dnr M2021/00092
Energiföretagen Sveriges dnr 017/2021