Remiss av förslag till föreskrifter om omhändertagande av kärntekniskt avfall

Förslag till föreskrifter om omhändertagande av kärntekniskt avfall innehåller bestämmelser om:
planering av och planer för omhändertagande av kärntekniskt avfall samt ledning och styrning av planeringen,
indelning av kärntekniskt avfall i identitetsmärkta avfallsposter, härledning av acceptanskriterier och mottagningskontroll, och
framtagande av avfallsbeskrivningar och kontroll av tillverkade avfallsposter samt register.

Synpunkter på remissen skickas till Carl Berglöf och svaret ska vara Strålsäkerhetsmyndigheten tillhanda den 30 april.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Strålsäkerhetsmyndighetens dnr SSM2021-136
Energiföretagen Sveriges dnr 006/2021