Remiss av promemoria med förslag till genomförande av slutsatser om bästa tillgängliga teknik för avfallsförbränning och livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin

Synpunkter på remissen skickas till Raziyeh Khodayari och miljödepartementet vill ha in svaren senast den 7 maj.

Remissunderlag (pdf)

Miljödepartementets dnr M2021/00285
Energiföretagen Sveriges dnr 011/2021