Remiss av promemorian Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

Synpunkter på remissen skickas till Erik Thornström och svaren ska vara Finansdepartementet tillhanda den 12 april.

Remissunderlag (ny sida öppnas)
Finansdepartementets dnr Fi2021/00144
Energiföretagen Sverigs dnr 001