Remiss av föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen

Synpunkter på remissen skickas till Raziyeh Khodayari och Energimyndigheten vill ha in svaren senast den 24 maj.

Remissunderlag

Energimyndighetens dnr 2021-002638
Energiföretagen Sveriges dnr 036/2021