Remiss av Förordning om ändring i förordningen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Synpunkter på remissen skickas till Erik Thornström och Infrastrukturdepartementet vill ha svaren senast den 24 maj.
Remissunderlag ( ny sida öppnas)

Infrastrukturdepartementets dnr I2021/01346
Energiföretagen Sveriges dnr 037/2021