Remiss av promemorian Krav på nätnettomätning i förordningen om ursprungsgarantier för el

Synpunkter på remissen skickas till Cathrine Lillo senast den 8 april.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Infrastrukturdepartementets dnr I2021/00678
Energiföretagen Sveriges dnr 018/2021