Remiss av SOU 2021:X Struktur för ökad motståndskraft

Ett trovärdigt totalförsvar som är integrerat med den fredstida krisberedskapen är en viktig faktor som verkar både förebyggande och avhållande på en angripare. Ytterligare en utgångspunkt för att skapa en struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar har även varit att beakta de krav som kan föranledas av en breddad hotbild från främmande makt. Utredningen föreslår sammanfattningsvis:

  • En ny struktur för statliga myndigheter
  • En ansvarstrappa
  • Sex civilområden
  • En högre regional ledning – civilområdeschef (länsstyrelserna)
  • Ett centralt beredskapsråd som håller ihop systemet (MSB)
  • En ny lag för kommuners och regioners beredskap

Synpunkter på remissen skickas till Emma Johansson senast den 28 maj.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Justitiedepartementets dnr Ju2021/00971
Energiföretagen Sveriges dnr 022/2021