Remittering av betänkande SOU 2021:10 Radiologiska skador – skadestånd, säkerheter, skadereglering från utredningen om skadereglering vid en radiologisk olycka

Utredningen föreslår författningsändringar och andra åtgärder för att Sverige ska uppfylla sina förpliktelser enligt de reviderade Paris- och tilläggskonventionerna. Syftet är att skapa ett skaderegleringssystem för att kunna hantera skadeståndsanspråk vid en radiologisk olycka.

Synpunkter på remissen skickas till Carl Berglöf och Miljödepartementet vill ha in svaren senast den 22 juni.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Miljödepartementets dnr M2021/00558
Energiföretagen Sveriges dnr 030/2021