Samråd om inriktningar för tilldelning av 900 MHz- respektive 2,1 och 2,6 GHz-banden

PTS samråder vissa utredningspunkter och preliminära förslag om inriktningar för tilldelning av 900 MHz- respektive 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. PTS bedömning är att tillstånden bör vara nationella och innehålla tekniska villkor som möjliggör användning av 5G och med en tillståndstid på minst 20 år. En utgångspunkt i arbetet har varit att 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden tilldelas i ett gemensamt urvalsförfarande. Vidare föreslår PTS preliminärt även en samordnad tilldelning av tillstånd i 900 MHz-bandet med tilldelning av tillstånd i 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden.

Synpunkter på remissen skickas till Matz Tapper senast 16 april.

Remissunderlag (ny sida öppnas)

Energiföretagen Sveriges dnr 025/2021