EBITS

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

EBITS är en arbetsgrupp inom Energiföretagen Sverige med uppdrag att bevaka de regelverk och riktlinjer som reglerar energibranschens hantering av data- och informationssystem. Arbetsgruppen är även ett remissorgan och en branschintern resurs i dialogen mellan bransch och myndigheter.

EBITS – arbetsgruppen för energibranschens informationssäkerhet, är en grupp inom Energiföretagen Sverige med uppdrag att bevaka de regelverk och riktlinjer som reglerar energibranschens hantering av data och informationssystem. Arbetsgruppen verkar för att sprida information om regelverk inom branschen och till branschen viktiga samverkanspartners i syfte att stödja Energiföretagens medlemmar i deras arbete med implementering av goda rutiner kring IT- och informationssäkerhet.

Arbetsgruppen fungerar även som remissorgan samt som en branschintern resurs i dialogen mellan bransch och myndigheter.

Energiföretagen Sverige är sammanhållande för EBITS som representeras av såväl stora som små energiföretag geografiskt fördelade över Sverige.

Vägledning i arbetet med infosäkerhet och säkerhet

Energiföretagen Sverige har tagit fram en vägledning för arbetet med informationssäkerhet och säkerhet. Den ger praktiska råd främst kring NIS-direktivet, informationssäkerhet och säkerhetsskyddslagen (tillagd 29 maj 2019).

Intressanta länkar

I frågor som rör mer handfast information om konkreta, tekniska och organisatoriska åtgärder för ökad IT-, data- och cybersäkerhet rekommenderar EBITS följande länkar:

Informationssäkerhet.se

Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team)

Energisäkerhetsportalen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Energimyndigheten

European Union Agency for Network and Information Security

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se