Senaste nytt

Här läggs aktuella nyheter upp inom området digitalisering och smarta energisystem. Senaste nytt läggs alltid överst med datum markerat.

26 februari 2020

Företag som missat att de omfattas av NIS-lagstiftningen riskerar nu höga sanktionsavgifter

31 januari 2020

Nu inleds tillsyn enligt NIS-direktivet

2 september 2019
Välkomna till nästa EDU-möte den 14 oktober

Energiföretagen kallar till nätverksträff med konkreta exempel på hur digitalisering och nya marknadsplatser hjälper oss att skapa ett mer flexibelt energisystem. Mer om mötet och anmälan här.

21 augusti 2019
Energiföretagen rekommenderar: utbildning i informationssäkerhet

Energimyndigheten har efter dialog med bland andra Energiföretagen valt att anordna fem kostnadsfria utbildningstillfällen. Läs nyhet här.

19 februari 2019
Flexiciency – en europeisk marknadsplats för smarta energitjänster

Flexiciency är ett EU-projekt som skapat och testat en elektronisk marknadsplats för datatjänster med målet att knyta samman nya och befintliga aktörer på elmarknaden. Flexibelt och effektivt (flexiciency). Den kan ses som ett komplement eller alternativ till de nationella datahubbar som håller på att växa fram i flera länder i Europa.

Vi har besökt Vattenfalls Fanny Lindberg och Fredrik Carlsson som deltagit i projektet. Läs artikel här.

14 januari 2019
Spännande projektpresentation – Norra Djurgårdsstaden och Smart Energy City

Smart Energy City är forskningsprogrammet som ska göra Norra Djurgårdsstaden helt fossilfri senast 2030. Projektet drivs i samverkan mellan Fortum, Ericsson, ABB och Electrolux tillsammans med KTH och med stöd av Energimyndigheten.

Syftet med projektet har varit att undersöka möjligheter för effektivare energianvändning och utökade möjligheter att nyttja miljövänliga energikällor på ett mer effektivt sätt än vad vi gör idag.

Resultaten av detta spännande projekt kommer nu att redovisas.

Anmäl intresse att delta här

Läs mer om projektet här