Internationella elsamarbeten

Energiföretagen Sveriges internationella samarbete/representation ser ut så här.

Nordenergi - fortfarande aktuell? Gammal information på Svensk Energis sida och trasig länk till nordenergi.org

Eurelectric

Eurelectric är en europeisk branschförening för elföretagen i Europa. Eurelectric bidrar till elsektorns utveckling och konkurrenskraft genom att aktivt påverka europeiska beslutsfattare. Energiföretagen Sverige är medlem i Eurelectric och representerar de svenska elföretagen. För Energiföretagen Sverige är det angeläget att vara aktiv i Eurelectrics arbete eftersom organisationen är en viktig röst för elbranschen i Europa.

Geode

Energiföretagen Sverige är medlem i GEODE som är en branschförening för oberoende distributionsbolag av el och gas i Europa. GEODE representerar främst mindre elnätsföretag och gasföretag.

Acer

Acers allmänna uppdrag är att bistå nationella energitillsynsmyndigheter i deras verksamhet på EU-nivå och vid behov samordna deras åtgärder.
Acer samarbetar med EU-institutioner och berörda parter, särskilt nationella tillsynsmyndigheter och Entso-organisationerna (de europeiska nätverken av systemansvariga för överföringssystem för el och gas). Målet är att ta fram en rad instrument som kan fullborda EU:s inre marknad.