Eurelectric

Eurelectric är en europeisk branschförening för elföretagen i Europa. Svensk Energi är medlem och representerar de svenska elföretagen.

Totalt har Eurelectric 32 fullvärdiga medlemmar. Dessa täcker in 32 länder. Därutöver finns ett drygt 50-tal associerade medlemmar.

För Svensk Energi är det angeläget att vara aktiv i Eurelectrics arbete eftersom organisationen är en viktig röst för elbranschen i Europa.

Eurelectric bidrar till elsektorns utveckling och konkurrenskraft genom att aktivt påverka europeiska beslutsfattare.

De tre viktigaste målen för Eurelectric är:

  • Leverera koldioxidneutral el i Europa år 2050. 
  • Säkerställa en kostnadseffektiv och tillförlitlig tillgång på el genom en integrerad marknad.
  • Utveckla energieffektivitet och elektrifieringen i energianvändningen för att minska klimatförändringarna.

Eurelectrics arbetsstruktur fungerar så att arbetet sker i kommittéer och underliggande arbetsgrupper. De fem kommittéerna är permanenta medan arbetsgrupper, expertgrupper och särskilda sakfrågegrupper är begränsade i tid och omfattning beroende på uppdrag. Svensk Energi är aktiv i de flesta grupper med representanter från våra medlemsföretag eller vårt kansli, vilket innebär ett 60-tal personer.

Ett annat sätt att ta del av Eurelectrics arbete är att delta i deras konferenser och workshops. Den årliga konferensen hålls i samband med styrelsemöte och har ett brett utbud av ämnen, medan workshops fokuserar på specifika ämnesområden. Eurelectric har även många publikationer och tydliga ståndpunkter.

Läs mer på Eurelectrics webbplats (nytt fönster).