GEODE

Energiföretagen Sverige, och några av medlemsföretagen, är medlem i GEODE - en branschförening för oberoende distributionsbolag av el och gas i Europa.

GEODE representerar främst mindre elnätsföretag och gasföretag. GEODE välkomnar både enskilda företag och organisationer som medlemmar. I dagsläget har GEODE ett 80-tal medlemmar som representerar mer än 600 företag i ett tiotal länder. Svensk Energi är medlem, liksom några av våra medlemsföretag.

GEODE:s arbete sker i arbetsgrupper:

  • WG Smart Grids
  • WG Energy Efficiency
  • WG Electricity – Florence Forum
  • WG Gas – Madrid Forum
  • WG Retail Market – London Forum

Andra viktiga aktiviteter för GEODE är deras två årliga seminarier, höst- respektive vårkonferensen, där angelägna frågor på den europeiska agendan med bäring på infrastruktur diskuteras.

Läs mer på GEODES  webbplats (nytt fönster).