Nordenergi

Nordenergi samlar Energiföretagen Sverige tillsammans med sina nordiska systerorganisationer; EnergiNorge, Finsk Energiindustri och Dansk Energi. Nordenergi grundades 2003 med syftet att utbyta information och diskutera gemensamma frågor.

11 september 2020:

Nordenergis skatterapport för elsektorn för 2020

Inom Nordenergi tas det årligen fram en skatterapport för elsektorn i syfte att utbyta information om utvecklingen av energibeskattningen, elrelaterade avgifter och stödsystem som påverkar den nordiska elmarknaden. Rapporten ger en möjlighet att jämföra nivåer på energibeskattningen och utvecklingstrender kring energirelaterad beskattning och stödsystem i de nordiska länderna liksom utvecklingen på EU-nivå. Denna rapport ger en beskrivning av de skattenivåer som gällde under 2020.

Rapporten för 2020.

Du kan också se rapporten för 2019 (kräver inloggning).