Färdplan Energi: Kampanj och kommunikation

Resultat från projektet Färdplan Energi har spridits till externa målgrupper, som politiker och myndigheter på lokal, regional och nationell nivå, andra organisationer, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Här har vi samlat kampanjmaterial och nyheter som Energiföretagen Sverige tagit fram inom projektet, för dig som vill veta mer om just det. Först har vi sammanställt det övergripande materialet och nyheterna, sedan kan du även kika särskilt på material om fjärr- och kraftvärme , respektive elnät.

Övergripande material och nyheter

Nyheter

Negativa utsläpp möjliga redan år 2025, 16 september
Webbinarium 22/9: Tidslinje Färdplan Energi, 16 september
Första tidslinjerna Färdplan Energi visar att besluten brådskar, 24 september
Per Holm om Färdplan el, i Färdplansstudion 14 oktober

Medlemsnyheter

Färdplaner för fossilfrihet – dags för nästa steg, 12 maj
Nu händer det mycket inom Färdplan Energi, 24 juni
Senaste nytt inom projekt Färdplan Energi, med både el och värme, 15 oktober

Debattartiklar

Energibranschen nyckeln till en fossilfri omstart, Second Opinion, 3 juni.

Kampanjmaterial

Den digitala kampanjen förmedlar att fjärrvärme och el är omistliga delar i ett hållbart energisystem och särskilt viktiga för att andra branscher ska kunna ställa om. Kampanjens främsta målgrupper är politiker och myndigheter på nationell, regional och lokal nivå men vi vill också nå andra organisationer, till exempel inom bostadssektorn, näringslivet och miljö. Delar av kampanjen, framför allt om cirkulär ekonomi och fjärrvärme, riktas även till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Spridningen sker via annonsering i sociala medier, annonser i anslutning till redaktionellt innehåll i media och genom sökordsannonsering. Basen är filmen "Dags för en fossilfri omstart":

Vi tog också fram en film där företrädare för industrin intervjuas om vad som krävs för att nå klimatmålen, "Vad behöver industrin?"

För att koppla till det dagsaktuella tog vi fram några korta budgetkommentarer, när regeringen hade presenterat budgetpropositionen för nästa år. Dem hittar du här.

Annonsexempel

Annons med filmen Dags för en fossilfri omstart (Exempel från Facebook/Instagram):

Annons: Vad behöver industrin? (Eexempel från Facebook/Instagram)

Fjärr- och kraftvärme

Här hittar du material och nyheter som särskilt lyfter fram fjärr- och kraftvärmens betydelse för att nå ett fossilfritt samhälle senast år 2045.
Kika på materialet.

Elnät

Här hittar du material som särskilt lyfter fram fjärr- och kraftvärmens betydelse för att nå ett fossilfritt samhälle senast år 2045.
Kika på materialet.