Den enkla värderingsmetoden: 2018-års version

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen Sveriges enkla värderingsmetod för mindre intrång i skogsmark är nu uppdaterad och kan tillämpas från och med 2018-05-01.

Syfte och bakgrund

Syftet med den enkla värderingsmetoden är att vara ett alternativ till 2018-års Skogsnorm, som är Lantmäteriets norm för beräkning av ersättning för intrång i skogsmark och som Energiföretagen Sverige rekommenderar berörda medlemmar att tillämpa. Den enkla värderingsmetoden ska vara lätt att använda, lätt att förstå och ger rätt värden även när värderaren har begränsad skoglig kompetens.

Metoden har utarbetats på initiativ av Energiföretagen Sveriges Markgrupp och principerna har godkänts av föreningens Nätråd 2016-12-01.

Rekommendation

Om en enklare metod ska användas istället för 2018-års Skogsnorm rekommenderar Energiföretagen Sverige berörda medlemsföretag att för mindre skogsintrång tillämpa denna enkla värderingsmetod från och med 2018-05-01.

Användningsområde

Den enkla metoden är tänkt att användas för mindre intrång och bör därför begränsas till lokalnät med upp till 12 meters skogsgatubredd och eventuellt vid köp av mark för mindre stationer.

Målgrupp

Nätföretag, beredare och värderare med liten eller begränsad skoglig kompetens. Projekterare som tar fram kalkylunderlag.

Beskrivning av Metoden

Metoden bygger på:

  • Fastighetens geografiska läge (Metoden delar in Sverige i 46 områden)
  • Arealen på skogsgatan
  • Volym skog (m3sk)

Metoden liknar mer en ortprismodell än en avkastningsmodell. Den omfattar ersättning för all värdeminskning för fastigheter i skogsmark. Om man jämför med 2018-års Skogsnorm omfattar Metoden, förutom alla ingående ersättningsposter i 2018 års skogsnorm, även virkesvärdet. Metoden ger en viss överkompensation.

Beskrivning av metoden (pdf).

Beräkningsexempel (pdf), bilaga till beskrivningen.

Beräkningsmodellen (excel).

Årlig uppdatering

Energiföretagen Sveriges Skogsgrupp, som är underordnad föreningens Markgrupp, ska varje år göra en avstämning och eventuell justering av underliggande ingångsvärden att tillämpas följande kalenderår.

Kontaktperson

Sammankallande för Skogsgruppen är Jonas Nilsson, E.ON Energidistribution, tillika kontaktperson för synpunkter och uppdateringar av denna nya värderingsmetod. E-post: jonas.s.nilsson@eon.se, mobil: 0705-361037

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ingela Lindqvist

Ingela Lindqvist

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 01
E-post: ingela.lindqvist@energiforetagen.se