Ny rekommendation (2016)

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Ny rekommendation (2016-10-01)

Ersättningsbeloppen enligt 1974 års åkernorm (stolpnormen) har räknats om i enlighet med anvisningarna i normen. Därigenom har beaktats de ändringar av priset på manstimme, traktortimme, redskapstimme och korn som skett sedan den förra revideringen gjordes år 2006. Revideringen innebär en höjning av ersättningsbeloppen med ca 50 %. Revideringen har skett i samförstånd med LRF.

Energiföretagen Sverige rekommenderar sina medlemsföretag att börja använda de nya ersättningsbeloppen i projekt där värderingen påbörjas från och med 2016-10-01.

De nya ersättningsbeloppen framgår nedan av tabellerna för de olika produktionsområdena i Sverige. Ersättningsbeloppen har pristidpunkt mars 2015. Vid värdering ska omräkning av beloppen göras med konsumentprisindex från denna tidpunkt. På det belopp som tillämpningen av normen ger ska påslaget om 25 % göras på 66 % av detsamma.

Länk till det uppdaterade tabellverket.

Rekommendation t.o.m 2016-09-30

Länk till det tabellverk som tillämpas t o m 2016-09-30. Tabellvärdena ska uppräknas med aktuellt konsumentprisindex (KPI). På det belopp som tillämpningen av normen ger ska påslaget om 25 % göras på 66 % av detsamma.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ingela Lindqvist

Ingela Lindqvist

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 01
E-post: ingela.lindqvist@energiforetagen.se