Arkiv

Här finner du som är medlem i Energiföretagen Sverige äldre versioner av värderingsprotokollet.

Kommentarer till 2019-års Värderingsprotokoll

I förhållande till 2018-års version har inga större förändringar gjorts, förutom uppdatering av KPI, prisbasbelopp och P30-priser. Följande uppdateringar har införts:

  • Löpmeterersättningen höjs till 4.99 kr/meter (inkl. 25% enligt expropriationslagen)
  • Minimiersättningen höjs till 1.395 kr
  • Max belopp för ”ersättning för överenskommelse” höjs till 9.300 kr

Även schablonersättningar för kabelskåp och nätstationer höjdes 100 kr (vissa, inte samtliga)

Värderingsprotokoll 2019

Bilaga Enstaka träd 2019

Bilaga 74-års norm 2019

 

Värderingsprotokoll 2018

Bilaga Enstaka träd 2018

Bilaga 74-års norm 2018