Pris till Svenska kraftnät

HR-direktören Claes Vallin, Svenska kraftnät, mottog nyligen pris för årets personaldirektör inom Employer Branding av Universum. Svenska kraftnät har gjort en imponerande resa de senaste tio åren och framstår som ett föredöme när det gäller jämställdhet. Idag är varannan chef kvinna och kvinnoandelen totalt sett har på tio år ökat från 28 procent till 36 procent. Och det lär inte stanna vid det.

Claes Vallin är självklart glad över utmärkelsen och förklarar det som skett så här:

– Om vi backar tio år så var det en strategisk fråga för oss att få in ny kompetens - organisationen behövde växa. Svenska kraftnät stod inför en period med enorma investeringar i elstamnätet – från 300 miljoner kronor årligen till 5 miljarder kronor - för att bland annat ta emot all ny vindkraft. Och för att ge förutsättningar för en bättre framtida elmarknad.  

medarbetare svenska kraftnät

– För klara denna expansion var det nödvändigt att bredda rekryteringsbasen. Och då måste vi förändra företagskulturen – så att vi också kunde attrahera både unga kvinnor och unga män. Ett steg på vägen togs år 2007 när vi utsågs till Sveriges föräldravänligaste arbetsplats. Ett annat steg var när vi lämnade de oändligt långa korridorerna i Råcksta och flyttade till öppna, moderna och kommunikativa lokaler i Sundbyberg år 2009. 

Långsamt har kulturen förändrats och i dag är vi en arbetsplats där både män och kvinnor, unga och äldre levererar på ett fantastiskt sätt, säger Claes Vallin:

– Ett exempel är att vi har gått från två kvinnliga chefer för tio år sen – till att idag sitta varannan man och kvinna på middagen vid vår senaste ledarkonferens.

Framgångarna inom det här området handlar om ett medvetet och uthålligt arbete, säger han. Det har skapats en företagskultur där alla känner sig välkomna:

– Hos oss är det ok att även vara mamma och pappa. Vi anställer både män och kvinnor som är gravida. På kvinnorna syns det – männen berättar det. Vi har anställt många som varit höggravida. Vi vet att unga föräldrar numera kanske är borta sex månader vardera – det är inte så fasligt lång tid. Och därmed inget egentligt problem.

"Även miljöledningssystem är viktigt"

Mycket arbete har ägnats värdegrund, den inre kulturen, kraven på medarbetaren, jämställdhet och mångfald. Men lika viktigt är det för yngre att det finns ett miljöledningssystem. Claes Vallin igen:

– Vår expansion har krävt ny kompetens. Genom att förändra företagskulturen och genom aktiva åtgärder har vi fått både unga män och unga kvinnor att söka sig till oss.  Nu kan man således göra en ledarkarriär redan mitt i livet med ansvar för både jobb och familj.

– Vi har fått in en kompetensandel som vi tidigare gått miste om. Vi har bara tackat och tagit emot. Det är därför ser vi fler kvinnliga chefer i vår organisation idag.

Ett medvetet traineeprogram har också gjort stor nytta för att få in både unga kvinnliga akademiker och ingenjörer. Under de senaste tio åren har 75 trainees passerat – det har uppenbarligen spritt sig. Claes Vallin avslutar:

– Vi har också ett förberedande ledarprogram, där vi fångar upp befintlig kompetens. Det gäller att metodiskt och tidigt leta potentiella ledare för framtiden.

Utmaning till energibranschen?

Om jag har något råd till övriga energibranschen? Nyckelordet är uthållighet. Du måste tidigt lägga ut kursen och bestämma att du verkligen vill något – med stöd i högsta ledningen. Andan och acceptansen måste genomsyra hela organisationen.

Och det gör den onekligen hos Svenska kraftnät idag. En utmaning månne gentemot övriga energibranschen?