24-årige Jesper tvärvände – el blev alltmer spännande

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Jesper Ericson är systemingenjör på Mälarenergi där han arbetar med mätvärdesinsamling. Studentengagemanget på Luleå tekniska universitet tog honom vidare till arbete inom elområdet – det område han minst av allt trodde han skulle hamna i. Det ångrar han inte en sekund.

Enköpingssonen Jesper Ericson gick tekniklinjen på gymnasiet i sin hemstad. Ett studiebesök vid stadens kraftvärmeverk fick upp ögonen hos honom för energi i mekaniska system, som han samtidigt läste om i skolan. Det var termodynamiken som lockade.

Efter gymnasiet bar det av direkt till Luleå tekniska universitet för civilingenjörsstudier inom hållbar energiteknik med inriktning effektivisering och bioenergi.

Jesper Ericson

”Hobbynorrlänning”

– Det kändes samhällsrelevant, alla vill energieffektivisera sig idag, både på mikro- och makronivå. Jag hade dessutom redan min bror bosatt i Luleå. Ytterligare ett skäl var att det kändes lite exotiskt med midnattssolen, mörkret och norrsken. Jag har väl blivit lite av en hobbynorrlänning, säger han.

En annan verksamhet på hobbynivå är studentaktiviteterna. Han var väldigt aktiv i studentlivet på skolan och ska resa upp till Luleå igen för att hjälpa till under välkomstperioden, ”nollningen” av nya studenter. Det var en av de verksamheter han tidigare var delprojektledare för under studietiden. Nu saknar han det och kommer tillbaka på en del av sin semester för att hjälpa till.

– Jag såg studentverksamheten till en början som en hobby, men i slutändan blev den yrkesförberedande och är jätteglad för att jag engagerade mig i detta under studietiden. Det har på något vis format mig och ledde också till att jag fick ett deltidsjobb på Vattenfall medan jag studerade, fortsätter Jesper.

”Tråkig” el blev spännande

Jobbet på Vattenfall, som handlade om laddlösningar för elbilar åt privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar, gjorde att Jesper fick upp ögonen för elkraft. Han svängde därmed totalt eftersom elkraft tidigare var det tråkigaste ämnet i utbildningen. Nu blev det plötsligt alltmer spännande.

Jesper Ericson

Och där är han idag. Efter exjobb i Göteborg under ett halvårs tid hamnade han på en näringslivsfrukost där även Mälarenergi deltog. Det tog inte lång tid förrän han anställdes och därmed lämnade Luleå.

Idag är Jesper systemingenjör och jobbar med insamling av mätvärden och driftar de insamlingssystem som används. Ett spännande jobb där det finns mycket att lära och mycket att göra. Hans fokus ligger på timmätningen som finns hos de tunga elanvändarna inom Mälarenergi Elnäts nätområde.

– Totalt har vi långt över 100 000 elmätare men med övriga mätare för fjärrvärme och vatten ligger siffran på omkring 150 000. Vårt mål vid varje månadsskifte är att få in mätvärden för åtminstone 99,9 procent av alla mätare inom fem arbetsdagar. Detta för att så få kunder som möjligt ska få en faktura baserad på estimerade värden.

Utvidgat ansvar

Ibland felfungerar rapporteringen. Då gäller det att avhjälpa felet snabbt. Till sin hjälp har Jesper då fältarbetarna som är ute och besöker anläggningarna och kan åtgärda felen efter att en arbetsorder lagts ut.

Jesper Ericson

Jesper är en av flera systemingenjörer och har under sommaren fått ta över ett annat insamlingssystem utöver hans eget. Dessutom håller han på att utbilda sig till att också ta hand om nätavräkning, där balansen mellan producerad och använd el räknas fram och sedan skickas vidare till Svenska kraftnät som är balansansvariga för hela Sverige.

Mer att göra alltså, vilket han trivs med och ett jobb som känns angeläget. Jesper utvecklar resonemanget:

– Det som är kul med mätinsamlingsjobbet är att man känner att mätvärdena binder ihop allting inom branschen, från produktion till användning. Det innebär kontakt med all typ av produktion – stora verk och mikroproduktion – och alla typer av slutkunder och aktörer på elmarknaden.

En bransch som borde locka

– Det är en väldigt spännande bransch som är allt annat än statisk. Det småskaliga är på frammarsch, såsom solcellsanläggningar, liksom smarta elnät och laddinfrastruktur för elfordon. Det är stora förändringar på gång som medför spännande utmaningar, säger Jesper.

För att locka fler yngre till branschen menar han att vi måste vi gå ifrån bilden av att vi endast levererar el från A till B. Det gäller att dessutom visa bredden och de utmaningar som finns, det som lockar honom själv. Han rekommenderar definitivt andra att gå samma bana som han valt. Vill man förstå hela samhällets energisystem så är detta en bra bransch att studera närmre.

Jesper Ericson

Privat är han ensamstående och har precis fått tag på en lägenhet i Västerås. I sommar ska han lära känna staden och ta hand om sin nya kattunge, Våfflan. Ljudböcker och en del träning är andra inslag i vardagen. Han ser också fram emot återseendet med studentvärlden i Luleå snart.

Är det något han vill tillägga då? Svaret kommer snabbt:

– Jag måste få säga att jag har världens bästa kollegor. Stämningen är helt fantastisk och det är aldrig tungt att gå till jobbet.