28-årige Jimmy färdig högskoleingenjör: "Allt är möjligt - bara man vill!"

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Jimmy Sandström, 28 år, blev färdig högskoleingenjör i juni 2014. Då hade han som en i första kullen gått tre år på distansutbildningen vid Umeå universitet med inriktning på elkraft. Valet att utbilda sig till ingenjör var enkelt för Jimmy. Och idag, med ett spännande jobb direkt efter utbildning, så känns inriktningen mot elkraft också som en självklarhet.

Jimmy Sandström, 28 år, blev färdig högskoleingenjör i juni 2014. Då hade han som en i första kullen gått tre år på distansutbildningen vid Umeå universitet med inriktning på elkraft – branschens egen utbildning i samarbete med de tre nordligaste universiteten ("HING"). Jimmy bestämde sig tidigt för att bli ingenjör, men att valet föll på just elkraft var ingen självklarhet.

"Jag har alltid gillat matte och problemlösning och ville bli ingenjör. Det som i slutändan lockade mig till elkraftsutbildningen i Umeå var framför allt att behovet av elkraftsingenjörer var så stort att jag näst intill var garanterad ett jobb."

Idag arbetar Jimmy som nätanalytiker på Vattenfall, där han också gjorde sitt examensarbete. Som nätanalytiker kartlägger och analyserar Jimmy behov av förändringar i elnätet, nu senast i Uppsala. Arbetet ska resultera i en plan för ett effektivt och långlivat nät som lever upp till moderna krav.

"Mycket mer än bara elnät"

- Mitt arbete handlar om mycket mer än bara elnät. Elnätet är ju en del av samhällets hela infrastruktur och i vårt planeringsarbete måste vi självklart ta hänsyn till andra planer, exempelvis från Kommunens sida. Så man kan säga att mitt jobb förutom analys också innehåller en del detektivarbete och lägga pussel.

Elnätsbranschen står inför stora förändringar framöver med nya typer av elproduktionsanläggningar som ska anslutas och krav på mer intelligens i näten, så kallade "smarta nät". Här är en ny generation elkraftsingenjörer helt avgörande för att lyckas.

- Min upplevelse är att vi som är yngre och nyutbildande blir varmt välkomna i branschen. Det känns som att det finns stora förväntningar på vad vi kan bidra med i den nya utvecklingen - och vi uppmuntras att komma med idéer och vara med i pilotprojekt.

Utbildningen som Jimmy gått är unik i sitt slag och ett samarbete mellan Umeå universitet, Luleå tekniska högskola och Mittuniversitetet. Det är en ren distansutbildning och kräver därför en hel del eget driv av den som studerar, samtidigt som den innebär möjligheter för teknikintresserade personer över hela landet att studera elkraft och få en både attraktiv och efterfrågad kompetens.

"Alla karriärvägar låg öppna"

- Jag blev positivt överraskad alla karriärvägar som elkraftsutbildningen öppnade. Av dem jag pluggade med så arbetar nästan alla med olika saker. Allt ifrån mer strategiska uppdrag, som jag själv, till projektering, eller med elkvalitet eller på komponentnivå. Mitt arbete idag är väldigt varierande och fritt och elkraft är absolut inte stelt eller statiskt, som jag kanske hade en förutfattad mening om innan.

Redan efter sex månader på Vattenfall i Stockholm ser Jimmy att det finns tydliga utvecklingsmöjligheter. All kompetens finns under samma tak och företaget är stort nog för att den som vill kan utveckla karriären i flera olika riktningar under sin tid som anställd.

"Det känns som att anställda uppmuntras att testa olika positioner och byta jobb inom företaget. Just nu trivs jag jättebra med det jag gör, men det känns väldigt motiverande att veta att allt är möjligt bara man vill."

På frågan om Jimmy känner att han skulle kunna rekommendera utbildningen till någon annan svara han spontant:

- Min lillebror är faktiskt just klar med sin första termin i Umeå på exakt samma utbildning. Det får man väl säga är det bästa betyget både utbildningen och min arbetsgivare kan få.