Axel, 28, utvecklingsingenjör i Landskrona: ”Vår generation vill verkligen göra skillnad!”

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

”Plötsligt stämde alla pusselbitar för mig. Det var när jag kastade mig ut i arbetslivet och fick förena mina tekniska kunskaper med olika utmaningar!” Det säger Axel Johansson, 28-årig civilingenjör, som i sommar börjat arbeta som utvecklingsingenjör – en nyinrättad tjänst – på Landskrona Energi. Och hans levnadsdevis tycks vara att göra nytta för människor.

Malmöpågen hade inget givet mål med sina studier utan valde bana – mot energibranschen – först efter två år med civilingenjörsstudierna på Lunds Tekniska Högskola. Han säger:

– Jag valde naturvetenskaplig linje på gymnasiet. Då visste jag att jag kan gå vidare i stort sett mot vilken fortsatt utbildning som helst. Under studietiden ser alla civilingenjörslinjer i princip likadana ut. Först en hel del matematik och efter två år fick vi äntligen göra något roligt. Energi och miljö eller kraftverksteknik lockade mig mest. Det slutade med att jag läste bägge linjerna parallellt. Men jag gick ut med examen i maskinteknik med inriktning på kraftverksteknik.

"Då föll polletten på plats. Detta vill jag verkligen satsa på, kände jag. Att jag valde energiinriktning berodde i slutänden på en professor som brann för sitt ämne; det smittade av sig."

Det som gladde Axel Johansson var insikten om att få jobba med både infrastruktur och miljö kopplat till beteendevetenskap. Då kan man verkligen tala om samhällsnytta, säger Axel Johansson. Och fortsätter:

Axel Johansson

– Allt människor gör påverkar miljön. Största påverkan har el, värme och transporter – det är de tre tyngsta faktorerna som påverkar klimatet. Att få jobba med allt detta innebär chansen att kunna påverka det som verkligen har betydelse.

"En logisk fortsättning"

Direkt efter färdig civilingenjörsexamen började Axel arbeta som energikoordinator på Kraftringen – han kom in via ett rekryteringsföretag. Med färsk utbildning i bagaget var det, menar Axel, underbart att plötsligt få börja tillämpa kunskaperna i praktisk handling. Att efter drygt tre år ha arbetat som energikoordinator och komma till Landskrona Energi som utvecklingsingenjör var en logisk fortsättning, anser han:

– Det var egentligen nästa steg. I Lund fick jag koordinera energi, nu får jag pyssla med framtidens energi. Nu handlar mycket om kunskapsfrågor tillsammans med skolor och högskolor för att kunna påverka dem som nyttjar våra tjänster – kunderna.

"Inom Landskrona Energi vill vi vara så resurseffektiva som möjligt och hitta nya lösningar. Just nu tittar vi på mikroproduktion av el, smarta elnätslösningar och solenergi. I det senare fallet gäller det både solceller för elproduktion och – dock ännu på forskningsstadiet – sol för att producera värme i stor skala."

Ingen risk att Axel Johansson, vid sin låga ålder, fått en alltför stor kostym? Nej, inte alls, säger han:
Axel Johansson

"Jag är lite allt-i-allo"

– Jag har många kunniga kollegor omkring mig. Många av de projekt jag får är tillsammans med verksamhetschefer här i organisationen. Jag är lite allt-i-allo. Någon ber mig titta på ett problem som kanske inte faller naturligt inom en verksamhet. Jag trivs fantastiskt bra, det är en otroligt god stämning här.

Axel Johansson är uppvuxen i en familj där både pappa och farfar var väg- och vatteningenjörer:

- De byggde hus och vägar. Idag talar man mer om samhällsbyggnation – ett tänk som kommit mer och mer. Förr byggde byggarna för sig med egna nyckeltal och mål. Nu är kunderna mer och mer medvetna. Kunderna idag vill veta vad ett hus kommer att kosta i längden. Och det är bra. Det ger en bättre hävstångseffekt om fler uppträder rätt.               

Det breda samhällstänket tillskriver han sin mamma och sin bror som arbetar med samhälle, teknik och kommunikation. Det har blivit en naturlig del för honom. Och de stora miljö- och klimatutmaningarna, som vår generation står inför, avskräcker inte heller Axel:

– 1970-talets båda oljekriser tvingade fram en fantastisk utveckling på värmesidan. Där är oljeandelen idag mycket liten. På senare tid känns det som att ozonlagret med freonproblemen också håller på att ordna sig. Den nuvarande kampen kring koldioxiden är, tror jag, också en sund press även om uppförsbacken just nu känns lång.

"Det tvingar oss att skapa lösningar. Jag vill tillhöra den generation som blir ihågkommen för att verkligen ha gjort något!"

Axel Johansson känner idag att energibranschen är rätt plats för honom. Han går igång på den typ av utmaningar som här har berörts:

– Får man bara tid att fundera kring ett problem, går allt att lösa. För mig är processen fram till lösningen den stora behållningen.

"Lev som du lär"

Och på fritiden utanför Landskrona Energi finns det plats tillsammans med sambon för matlagning och att odla på kolonilotten:

– Det där viktigt att leva som man lär. Jag gör mitt bästa…