Civilingenjören Caroline 28 trivs i global roll med kunder över hela världen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Caroline Gustafsson arbetar på ABB i Västerås där hon dagligen har kontakter över hela världen. Det operativa arbetet att följa upp servicekontakt varvas med utveckling av affärsmodeller i en perfekt mix. Caroline känner dessutom speciellt för el.

Caroline Gustafsson växte upp i Varnhem mellan Skövde och Skara, en ort som blivit känd för en stor brand i samband med en brandövning år 1979. Carolines föräldrars hus var ett av de hus som brann ned.

Grundskolan klarades av i Varnhem och Skara innan hon redan som 16-åring flyttade hemifrån för orienteringslinjen i Eksjö med naturvetenskap i botten. Där varvades undervisning med träning dagligen medan helgerna ägnades åt tävlingar.

– Jag satsade på landslaget men nådde inte dit. Ett SM-silver och ett brons blev det på juniorsidan innan jag slutade när jag var 21. Det händer att jag fortfarande tävlar, det är kul att komma iväg och träffa gamla kompisar, säger Caroline.

Caroline Gustafsson

Energisystem i Uppsala

Första året efter gymnasiet ägnades åt orienteringen. Sedan hade hon två år då hon kombinerade säsongsarbete i Norge med långa resor till platser som Sydamerika, Centralamerika och USA:s ostkust. Tre år efter skolans slut påbörjade hon fem års civilingenjörsstudier med inriktning energisystem vid Uppsala universitet, trots att hon egentligen inte visste vad hon ville bli.

– Jag sökte juridik också och snubblade väl in på civilingenjörsspåret. Men jag tyckte och tycker egentligen att energi är det intressantaste området där de största utmaningarna finns, säger Caroline.

Inom utbildningen tog hon ett halvår i Australien där hon främst läste elkurser på masternivå. Själva utbildningen inom energisystem var annars bred, i Australien fördjupade hon sig på elområdet. Då väcktes ett intresse:

– Jag känner speciellt för el, det låter kanske torrt, men el möjliggör allt.
Caroline GustafssonEfter studierna har hon förstått att just Uppsala var en bra stad att studera i. Här fanns närhet till forskning på sådant som solceller, lagringsteknik av energi och kärnkraft.

Trainee en bra möjlighet att testa på

Examensarbetet handlade om hur elbilar med sina batterier kan delta i frekvensregleringen av elnätet. Tillsammans med en kompis sökte hon affärsmodeller för den tekniken åt Fortum. I juni 2015 var hon klar och började sedan sin anställning på ABB i Västerås den 7 september samma år. Där blev det traineeprogrammet till en början.

– Vi var sju i Västerås och lika många i Ludvika som började. Tre praktikplatser i tio veckor var. Ett bra sätt att lära om företaget och få en helhetsbild. Dessutom gav det tid att tänka på vad jag ville göra. Varje torsdag hade vi dessutom studiebesök någonstans där speciella personer bjöds in för att tala under en middag.

Det utvecklade hennes nätverk och gav inspiration och ledde till att hon hamnade rätt på den sista praktikplatsen, där hon idag är. Där har hon varit anställd i en och en halv månad nu i en tjänst hon verkligen trivs med och där hon får ”göra avtryck”.

Ansvar för servicekontrakt

Caroline är FACTS care agreement manager, där FACTS står för Flexible AC Transmission Systems. Konkret ansvarar hon för att servicekontrakt följs upp på system för överföring av växelström. Dagligen innebär det att svara på frågor där hon har ett stort team av ingenjörer med sakkunskap att luta sig mot.

Caroline Gustafsson

– Det är en global roll där kunder från hela världen hör av sig. Jag kan tala med folk från Kanada och Förenade Arabemiraten på samma dag, säger hon och fortsätter:

– Parallellt med det operativa arbetet får jag vara med om att utveckla servicekontrakten. Vi bevakar till exempel trender i olika länder som vi kategoriserar och analyserar åt vår säljavdelning. Den här mixade rollen är het ny på vårt företag. Det känns spännande.

Även om hon inte är med i den tekniska utvecklingen av systemen lär hon sig hela tiden mer och är glad att hon har sin civilingenjörsutbildning som grund. Det ökar förståelsen. Hon hoppas också att jobbet framöver ska innehålla resande ut i världen.

Det globala är det bästa med jobbet

Det bästa med jobbet är just den globala miljön och mixen mellan operativt och analyserande arbete. Att arbetet leder till energieffektivisering är också ett stort plus. Caroline värdesätter dessutom att hon har mycket mänsklig kontakt varje dag. En ”supertekniker”, som hon uttrycker sig, hade kanske inte passat lika bra i rollen.

Caroline Gustafsson


För att locka fler till branschen tror Caroline att vi måste ändra på bilden av oss som mossiga och fyrkantiga. För fram det småskaliga, automatiseringen, och sådant som elbilar och mikroproduktion. Det kan göra fler intresserade:

– Gå ifrån bilden av ”Einstein-jobb” till andra typer av arbetsuppgifter som visar på en bredd med småskaligt och häftigt.

Privat bor Caroline tillsammans med sin sambo Karl i Vasastan i Stockholm. Hon veckopendlar till Västerås men ska snart böra dagpendla, beroende på ”hur det går med tågen”, som hon uttrycker det.