David, 36: "Det är häftigt att få vara med och utveckla det hållbara samhället"

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

David Holmbom, 36-årig affärsutvecklare och elhandlare på Sollentuna Energi & Miljö AB (SEOM), drivs av visionen att aktivt få arbeta för det hållbara samhället. I ett mellanstort lokalt företag ges också en god överblick: "När jag kör killarna till fotbollsträningen ser jag vilka kunder som fått sina solceller på plats eller var det finns laddstolpar för elfordon".

David är född och uppvuxen i Stockholm med föräldrar som är lärare. Att han hamnade i energibranschen – efter lite krokiga vägar – förklaras av hans tidiga intresse för både teknik och ekonomi samt energiområdet i stort. Han säger:

– Jag tycker det är utvecklande att jobba både med privatkunder och industrikunder som inser vikten av hållbarhetstänkandet. Det var det som lockade mig till jobbet i Sollentuna för snart två år sedan och att få jobba nära kunderna.  Dels fick jag bygga upp vår solcellsaffär – vi både installerar och tar helhetsansvaret genom hela processen tills panelerna sitter på taket. Dels får jag syssla med ren elhandel. Det blir därmed aldrig långtråkigt.

– Jag försöker hjälpa dem som vill förverkliga sina solcellsdrömmar. När det gäller större fastighetsbolag så är det lite skilda metodiker jämfört med privatkunder. Men det har varit spännande att bygga upp solcellsaffären.

David Holmbom

– Vi har ett 50-tal villapaket solceller som har sålts det senaste året. Jag börjar se dem på hustaken när jag åker runt i Sollentuna. Det ger en bra känsla.

David var färdig civilingenjör i maskinteknik från KTH, Stockholm,  år 2005. Han har även läst företagsekonomi. Efter examensjobbet på Sweco hamnade han på ett nystartat vindkraftföretag, Delta Wind som sedermera blev Nordic Wind Power. Efter fem år där blev det försäljning och affärsutveckling på ett säljbolag. Han jobbade även med industriföretags energibehov inom processindustrin. Bland annat analyserade han hur processånga via värmeväxling kunde nyttjas i processerna. Läkemedelssidan var hans ansvar.

Sollentuna Energi & Miljö har inom koncernen tre vindkraftverk tillsammans med kommunen och Sollentunahem. Han ansvarar och kommersiellt för dessa vindkraftverk, som är belägna i Bösjövarden utanför Mora.

David Holmbom hade till en början ett trebent ansvar – solcellsaffären, vindkraften samt stora kunder inom elhandeln. Han säger:

– Jag har mer och mer blivit involverad i företagets affärsutveckling i stort.  Nu är det mycket laddinfrastruktur för elbilar. Vi tittar på förutsättningarna både mot privatmarknaden och de publika lösningarna. Vi har laddstolpar uppe men vi är i tidig fas på den publika delen. Vi har planer på betydligt fler laddstolpar. För hem- och villamarknaden har vi lanserat vår SEOM-box i somras.

David Holmbom

David Holmbom jobbar mycket med strategiska partners. Han driver ett pilotprojekt - "personlig värme" – tillsammans med Manetos:

– Det handlar om hur villakunder ska kunna styra sin panna och optimera sitt eget värmebehov utan att kompromissa på komforten. Systemet är uppkopplat mot en molnlösning och styrs via mobilen.  Som energibolag i framtiden måste vi ha en tydlig roll och lära oss mer om det uppkopplade hemmet.

David Holmbom stortrivs – det märks. Att fylla arbetsdagen är ingalunda något problem med så många och varierade arbetsuppgifter:

– Vårt fokus och vår vision är att förenkla kundens vardag och göra Sollentuna mer hållbart. Folk ska kunna ha solceller. Elbilar kommer att underlätta. Kunden ska kunna styra sin konsumtion hemma och ha bättre kontroll på energikonsumtionen. Det är roligt att hålla på med hållbarhet. Givetvis säljer vi bara vattenkraftsel.

David Holmbom

David Holmbom möttes inte av några överraskningar när han från utbildningen hamnade i energibranschen, säger han:

–Bilden som jag hade med mig stämde relativt väl. Men min erfarenhet kommer mestadels från mindre och medelstora bolag. Det handlar om mycket teknik – framför allt mycket ny teknik. Mitt företag har ett bra kostnadsfokus. Ekonomin är alltid viktig och vi ska bara driva lönsamma och långsiktiga verksamheter.

– Sollentuna Energi & Miljö har resurser att genomdriva projekt och en vilja att se framåt och våga driva utvecklingen utifrån samhällsnyttan. Det senare är extra roligt. Detsamma gäller att i ett mellanstort bolag få vara med hela vägen. Det ger stor delaktighet och korta beslutsvägar.

David Holmbom rekommenderar varmt ungdomar, som söker utmaningar och spännande framtidsjobb, att våga satsa på energibranschen:

– Jag tror energibranschen blir ännu viktigare framgent. Branschen kommer att ha olika möjligheter till spännande jobb – och att kunna utvecklas. Det kommer att finnas möjligheter både att ha ett innovativt jobb, eftersom det finns mycket kvar att vidareutveckla. Då kan man gå åt teknikhållet. Eller det mer ekonomiska och kommersiella hållet. Eller en blandning som i mitt fall.

Hustrun Caroline är redaktör på ett inredningsmagasin. De har tre barn. David hinner även med att vara fortbollstränare för tioåriga killar. Han har hunnit med att spela både en del  innebandy och fotboll. Men jobbet är annars hans största fokus vid sidan om familjen:

– Det häftiga är att få vara med och skapa mervärden och att utveckla nya affärer. Utvecklingen går snabbt och som bolag gäller det att hela tiden justera kursen. Vad jag gör om tio år? Jag är definitivt kvar inom energibranschen och tror att jag fortsatt jobbar med att utveckla nya affärer i någon form.

FAKTARUTA
Namn:  David Holmbom
Ålder: 36 år
Bor: Sollentuna
Befattning: Affärsutvecklare och elhandlare
Familj: Fru och tre barn
Utbildning: Civ ing i maskinteknik från KTH år 2005. Läst ekonomi och företagsekonomi