Hamid nu färdig ingenjör i Sverige: "Jag har verkligen fått kämpa!"

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

"Jag har verkligen fått kämpa", säger Hamid Moradpour, 43 år och nybliven STI-ingenjör inom drift, kraft och värme. Redan ett år innan utbildningen var klar, erbjöds han jobb av E.ON Värme på Säbyverket, Järfälla. Han kommer från södra Iran och har varit tio år i Sverige. Fru och 17-årig dotter är också med i det nya hemlandet.

Hamid Moradpour bestämde sig redan i unga år för att komma ut i världen. Jag ville se världen, säger han, och hamnade mest av tillfälligheter i Sverige. Han pluggade svenska och hamnade på ett företag som tillverkade generatorer till kraftverk - GenerPro AB.

"Då blev jag intresserad av energibranschen. Senare såg jag en annons i Metro för utbildningen hos Stockholms Tekniska Institut, där jag nu till sommaren blev färdig ingenjör efter två års studier – totalt 430 yrkeshögskolepoäng."

Att Hamid hamnade på E.ON var för att han gjorde sin praktikperiod där (LIA - lärande i arbete). Det var en månadspraktik i maj-juni ifjol. Och han gjorde uppenbarligen bra ifrån sig eftersom det resulterade i fast anställning på Säbyverket. Han har under det gångna året – parallellt med studierna – jobbat tvåskift periodvis:

– Det har gett mig mycket ledighet under veckorna och på så sätt underlättat slutförandet av mina STI-studier.

Hamid Moradpour

Hamid Moradpour kommer från staden Kerman i södra Iran – en stad med 500.000 invånare. Där fanns många gruvor. Cirka 30.000 anställda arbetade med att bryta kol, koppar och järn. Därför utbildade han sig till bergsingenjör hemma i Iran i unga år:

– Koppargruvan där är den näst största i hela världen. Så för mig – med den uppväxtmiljön – var yrkesbanan ganska självklar. Kemi och förbränning är väl de ämnen jag har tyckt vara jobbigast att komma igenom.

Om skillnaden mellan arbetsförhållandena i Iran och Sverige säger han så här:

"Skillnaden är mycket stor. Främst gäller det säkerhetsaspekten som har större betydelse här. Närkontakten med dem som arbetade på fältet var vanligare i Iran. Här sker det mesta via datorn – det är kanske tristare."

Facken lyser med sin frånvaro i Iran

– En annan stor skillnad mellan länderna är de fackliga organisationerna. De lyser med sin frånvaro i Iran.

Hamids syn på energibranschen i Sverige är väldigt positiv:

– Här känns allt tryggt och bra och jag upplever ingen egentlig oro för arbetslöshet. Jag upplever också att här är det idel möjligheter – både att förkovra sig själv och att komma vidare.

Iran förknippas numera mycket med religionen. Det ser han inte som något egentligt problem i sitt forna hemland:

– Det religiösa stannar på en viss nivå.

Hamid var i unga år aktiv boxare – fram till 20-årsåldern. Så att behöva kämpa är naturligt för honom:

– Det gäller också framtiden i Sverige. Nu har jag nått mitt mål att bli projektledare eller ingenjör. Och om morgondagen bekymrar jag mig inte – vi får se.