Hanna, 28, direkt från YH-utbildningen: ”Berätta tydligare vilka energijobb som finns!”

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energibranschen måste bättre visa upp sig – och vilka jobb som finns – mot skolans värld. Helst på grundskolan – men absolut senast på gymnasiet till dem som går där.

Upplands Energis elnät distribuerar elenergi inom ett stort geografiskt område, inom nästan halva Uppsala samt delar av Heby och Östhammars kommuner.

Som fältprojektör på elnätssidan ska Hanna Vikström planera och bereda olika elnätsutbyggnader. Hon arbetar i en grupp med totalt sex projektörer på Upplands Energi som har cirka 15 000 elnätskunder.

Hanna Vikström

Joacim Eronen, företagets vd, säger att företaget väsentligt ökat investeringsvolymerna – främst för att skapa ett ännu mer väderrobust elnät. I det sammanhanget är Hanna Vikström ett välkommet tillskott:

– Hanna gjorde praktik hos oss under utbildningstiden. Vi såg hennes potential – både som tekniker och som person. Hon skulle passa perfekt som medarbetare, insåg vi.

Hanna Vikström är uppvuxen i Huddungeby, som ligger i skogstrakterna mellan Västmanland och Uppland – dock på västmanlandssidan. Någon ärftlig belastning som elektriker finns inte i släkten utan det blev – som så ofta – tillfälligheter som avgjorde. Hanna säger:

"Dels ville jag ha ett jobb utan att behöva flytta. Dels tyckte jag att el och energi känns spännande. Detta ledde till att jag sökte – och kom in – på den tvååriga yrkeshögskoleutbildningen (YH) på Mälarakademin i Västerås med inriktning på elkraftsteknik. Jag ångrar inte en minut av detta!"

– Däremot dröjde det ända in på andra utbildningsåret innan det växte fram en bild av hur ett eljobb skulle gestalta sig. Branschen har varit för dålig att förmedla detta – även Mälarakademin.
Hanna Vikström

Hanna Vikström har en barndomskompis som hade satsat på motsvarande gymnasieutbildning. 25 elever i Hannas kull togs in från början, därav tre-fyra tjejer, och 18 fullföljde till examen. Hanna säger:

– Utbildningen blev mycket roligare och bredare än jag hade trott. Det var mycket mer komplext än jag hade trott. Där fanns många delar som jag inte haft en aning om – exempelvis tillståndshantering, mer matematik och knepiga beräkningar. Men detta roade mig. Bara att förstå vad spänning är, tog en stund…

Hanna Vikström bekräftar den bild som branschen ofta möter; nämligen svårigheterna för ungdomar idag att kunna göra sig en bild av vad ett jobb i energibranschen är. Hur ser det ut? Hur skulle jag passa in där?

Hanna Vikström

Vem är då Hanna? Hon beskriver sig själv som en utomhustjej. Som gillar att bada och dyka, cykla, vara i skogen och dessutom resa. Trots sin ungdom har hon hunnit få en del utblickar. Hon har bott i Göteborg, jobbat på kafé i Oslo, bott i Barcelona – men är nu uppsalabo.

"Ett välkomnande företag"

Vid tiden för intervjun hade hon just klarat av sin första kundkontakt. Det gällde nyanslutning av ett hus. Redan under sin praktikperiod på Upplands Energi kände hon både uppskattning och trivsel:

– Ett mycket välkomnande företag. Men jag hade ju redan under praktikperioden fått visa vad jag duger till. Jag vill ha frihet under ansvar och möjlighet att utveckla mig.

Joacim Eronen betonar vikten av att branschen verkligen tar itu med sitt stora rekryteringsbehov – cirka 8.000 ingenjörer och tekniker med energi- eller elkraftskompetens de kommande fem åren:

"Ett bra arbete pågår. Men vi behöver öka insatserna. Dagens unga ägnar mycket av sin vakna tid på dygnet i den digitala världen – där saknas vi. För mig är det viktigt att alla, från de stora till de små och medelstora företagen, bidrar till att rekrytera in yngre medarbetare. Vi är även som företag engagerade i ledningsgruppen för YH-utbildningen i Mälarakademin."

– Alla måste dra sitt strå till rekryteringsstacken. Det försöker vi göra.