Helen, 32, förbättrar Fortums nätunderhåll: "Ingenjör och humanist på samma gång"

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

"Samspelet mellan teknik och människa - hur får vi det att funka? Det har alltid varit ett intresse hos mig. Humanisten i mig har dock allt mer fått ge plats för ingenjörsrollen. Idag har jag förlikat mig med ingenjörsidentiteten." Det säger Helen Josefsson, 32-årig civilingenjör på Fortum Distribution i Stockholm, och kostar på sig ett leende.

Helen Josefsson är en av många yngre som valt att satsa på ett drömjobb i en framtidsbransch. Efter fem år på Fortum har hon definitivt funnit sin plats. Och kommit in i en spännande yrkesroll. Hon jobbar som process manager för underhållsprocesserna på elnätssidan.

Helen kommer från ett lärarhem i Marks kommun i Västergötland – mellan Borås och Varberg. En framtid som ingenjör var ingalunda något självklart – snarare tvärtom.

Helen Josefsson
Även Helen – likt många andra ungdomar – satsar sin framtid i energibranschen för att de vill påverka. Och dessutom vara med på en spännande resa för att få bukt med globala miljöproblem och skapa uthållighet.

Hon säger:

– Miljö och hållbarhet är viktiga utgångspunkter för mig. Det gäller både privat och på jobbet. Att kunna vara med och förenkla, förbättra och effektivisera brinner jag för. Vi måste värna de gemensamma resurserna. Överkonsumtion är onekligen ett gissel.  Viktigast är kvalitet – inte kvantitet.

Helen Josefsson har redan jobbat i fem år på Fortum. Hon valde en femårig civilingenjörsutbildning i Uppsala med inriktning på system i teknik och samhälle. Hela idén bakom utbildningen är att få en kompetensgrund för att på bästa sätt para ihop teknik och människa. Hon säger:

–  Jag var mest inne på IT när jag var ny.  På Fortum började jag med ett IT-system – som administratör – där Fortums svenska elnät finns dokumenterat. Jag höll även en del utbildningar och jobbade med kravställning. Det höll jag på med i fyra år. Och för ett år sedan fick jag min nuvarande tjänst på Fortum Distribution. Jag ansvarar där för underhållsprocesserna, på den delen av Fortum som bygger och upprätthåller elnätet – en annan kollega arbetar parallellt med investeringsprocesserna.
Helen Josefsson

Vägen in i energibranschen, och jobbet på Fortum, gick via ett sommarjobb på Vattenfalls Science Center i Älvkarleby. Under sommarhalvårets arbete där fick hon upp ögonen för energibranschen. En kollega hittade annonsen om jobb på Fortum. Idag säger Helen så här:

– Det var väl, om sanningen ska fram, inte så genomtänkt i alla lägen. Det handlade om att få in  foten någonstans. Det var i Älvkarleby jag fick upp ögonen för energiområdet. Och jag uppfattade det som en framtidsbransch. Energi angår ju alla människor.

"Ju längre tid jag har arbetat, desto tydligare framträder branschens samhällsnytta. El och energi är en förutsättning för en bra livskvalitet åt alla. Det känns som ett högre värde. Det är den insikten, eller den känslan, som håller mig kvar. Jag stortrivs!"

Helen trodde aldrig att hon skulle bli ingenjör i yngre år. Längs vägen har hon även läst in en examen i historia:

– En framtid som humanist hade inte erbjudit så stora möjligheter till spännande jobb. Det inser jag nu. Därför är jag extra nöjd med mitt yrkesval.
Helen Josefsson

Gräns mellan arbete och fritid

Helen går upp i sitt arbete, självklart. Men hon dras en gräns mellan arbete och fritid. Jag jobbar mer än 40-timmarsvecka när så behövs. Men då tar jag istället ut mer ledighet på sommaren, då det är lugnare på jobbet.  Annars är det, säger hon, "ett personligt misslyckande", baserat på dålig planering eller gränssättning från hennes sida. Utöver sambon ägnar hon mycket tid åt Friskis & Svettis och som volontär inom Röda Korsets program "Kompis Sverige":

"Röda Korset kopplar ihop dig med någon nyanländ till Sverige. Jag träffar varannan vecka en tjej från Serbien. V i träffas, fikar och snackar. Jag hjälper henne med språkliga spörsmål och en del praktiska problem. Vi försöker alltid hitta på något. Det är verkligen integration på gräsrotsnivå!"

Energibranschen behöver intressera tusentals yngre för att satsa på en teknisk utbildning – då finns många drömjobb att välja bland. Helen igen:

– Branschen behöver berätta om olika framtidsscenarios – gärna om solenergi och vågkraft. Det är ändå detta som måste bli framtiden förr eller senare. Det är fantastiskt att få vara med på den resan. Och dessutom kunna påverka.

Annars tycker Helen Josefsson att branschen måste bli bättre på att bland yngre komma in och kunna förmedla en bild av hur ett energijobb ser ut, så att ungdomarna kan försöka skapa sig en bild:

– Det är inte alltid betygen som är viktigast. Visst, det gäller att få in foten. Men engagemanget hos yngre är en stark drivkraft att bygga på.

Slutar Helen och försöker hejda den mesta entusiasmen när hon beskriver sin plats i arbetslivet.