Johanna, 31, nätplanerare: "Elnät är mycket mer än att enbart leverera el"

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

"Elnätsfrågor i framtiden handlar om så mycket mer än enbart elleverans. Övergången till ett smart elnät (smart grid) går snabbt och är en central samhällsviktig fråga. Den utvecklingen är intressant om den genomförs på rätt sätt och där måste vi som elnätsbolag hjälpa både marknadsaktörer och kunder med produktutveckling, då blir vi en facilitator för den utvecklingen." Det säger Johanna Rosenlind, 31, nätplanerare på Mälarenergi Elnät i Västerås, som är både civilingenjör och har doktorerat.

Johanna Rosenlind som är född och uppvuxen i Karlstad håller, efter en längre tid i Stockholm, på att lära sig sin nya hemstad Västerås. När hon talar om sina arbetsuppgifter – där det mesta handlar om smarta elnät – säger hon:

– Jag är programledare för ett smart grid-program som pågår mellan åren 2015 och 2019. Vi arbetar på en bred front med utveckling av en rad affärsmöjligheter och introduktionen av nya tekniker för morgondagens smarta elnät. Vi har idag en bra kompetens som vi kontinuerligt lär oss att utnyttja på nya sätt.

Johanna Rosenlind

– Under fjolåret genomfördes totalt 14 olika projekt inom det här programmet genom halvdussinet interna projektledare, och en handfull externa konsulter. I detta blir jag en länk som man kan se som ett gränssnitt mellan projektledare och styrgrupp. Det är min roll att se till att utvecklingsprojekt har framdrift och att vi jobbar mot uppsatta mål. Under 2015 handlade mycket om att sätta organisatoriska processer för arbetet. Nu under 2016 kommer vi att fokusera mer på teknikfrågor och odla vidare på de resultat som skapades under 2015. Bland annat så tittar vi på ett gemensamt kommunikationsnät för hela energikoncernen, för- och nackdelar för ett sådant, samt vilka delar som skulle varit realiserbara för oss.

Johanna Rosenlind

"Jättekul med stort förtroende"

Johanna Rosenlind medger att arbetsgivaren har givit henne ett stort förtroende – det är jättekul, säger hon. Johanna läste till civilingenjör inom teknisk fysik på Karlstad Universitet och gick sedan vidare och doktorerade under knappa fem år på KTH i Stockholm inom elektroteknik. Det var på KTH som hon fick sin grund inom elkraftsområdet.

– Parallellt med doktorerandet under sista året, började jag som produktchef på ett nystartat företag som tillhörde Göteborgs universitets inkubator. Företaget heter Luxbright AB och är fortfarande aktivt. Där hade jag även ett lika stort förtroende, bland annat genom att jag tränades för VD-tjänsten. Det var där jag arbetade när jag nappade på erbjudandet från Mälarenergi Elnät, i och med att min kärnkompetens ligger inom elkraft så har jag alltid haft i bakhuvudet att jag vill gå tillbaka till fältet.
Johanna Rosenlind gjorde sitt examensarbete på BAE Systems, det handlade om att optimera geometrin för en antenn. Det var där som hon träffade på elektroområdet för första gången.

"Mitt fall visar att man kan få spännande och viktiga framtidsjobb i energibranschen via aningen krokiga vägar. Samtidigt så brukar erfarenheter från icke-traditionella vägar göra att man något unikt att bidra med till bordet."

Om sin karriär så här långt så säger hon så här:

– Jag har alltid försökt hålla tät kontakt med näringslivet – såsom jag gjorde under forskartiden. Vara ute och prata med folk. Knyta kontakter. Man hittar ofta inspiration och delaktighet genom kontakter med andra. Jag uppskattade verkligen att arbeta i olika team under KTH-åren.

Johanna Rosenlind har ingen ärftlig anknytning till energibranschen. Pappan jobbade exempelvis med miljötester för ammunition inom försvaret. Johanna var klar i Karlstad som civilingenjör på sommaren 2009 och disputerades från KTH i oktober 2013. Hon började på Mälarenergi Elnät i januari 2015. Om dagsläget säger Johanna så här:

"Med en bra utbildning i botten och efter att ha passerat 30-årsstrecket kan det vara skönt att stanna upp och rota sig på det privata planet. När Mälarenergi dök upp som en möjlighet, ville jag ta chansen att testa något nytt."

I dagsläget ser en arbetsdag sällan identisk ut. Variationen är stor. Det avgörs av vad som för stunden är i fokus. Hon säger så här på frågan vad det bästa är med hennes jobb:

– Arbetet tar aldrig slut. Jag uppskattar Mälarenergi Elnäts vilja att ge medarbetarna möjlighet att upprätthålla en bra balans mellan arbetet och familjelivet. De har förståelse för individens roll och att man behöver utvecklas i den rollen för att stanna kvar. I takt med denna utveckling, ökar hela tiden ansvaret – det gillar jag.

"Och jag kan varmt rekommendera ungdomar att våga satsa på energibranschen. Man behöver inte stirra sig blind på elektrokompetensen, som inledningsvis kan kännas aningen abstrakt. Det är många olika roller som behövs. Ofta får man stöd från kollegor, då vi ofta arbetar tillsammans."

Johanna Rosenlind är singel och gillar att ta i ordentligt även på fritiden:

– Just nu så tränar jag mycket crossfit på Factor Gym i Västerås. Vad det är? Det kan liknas vid gymträning – det är en funktionell träningsform med en hög intensitet.