Jon, 30, övergav skidkarriären: "Vi prissätter Fortums vatten!"

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Jon Hassis, 30-årig civilingenjör från Dalarna, är numera ett nav i Fortums vattenkraftsproduktion i Sverige och Finland. Kommen från en familj med två vasaloppssegrare, lockades han länge av en skidkarriär. Men gav upp den efter skidgymnasium och 150:e plats på Vasaloppet: "Jag var inte beredd att satsa vad som krävs för att bli allra bäst. Jag ville ha en utbildning!".

Jon Hassis är född och uppvuxen i Orsa. Farbror Ola Hassis vann Vasaloppet år 1979 och pappa Bengt Hassis vann dubbelt - 1985 och 1986. Bröderna Hassis fanns alltid med i tätpositionerna för Vasaloppet under många år. Det hörde till radioreferaten på den tiden. Jon Hassis gick skidgymnasiet i Mora och hade tänkt sig en karriär som skidåkare:

– Men jag övergav de planerna runt 20-21-årsåldern. Jag testade att köra Vasaloppet. Men 150:e plats var för mig inte tillräckligt bra...

Jon Hassis har ett drömjobb på Fortum som "portfolio manager". Det är en tudelad tjänst – dels nära vattenkraften med produktionsplanering både kortsiktigt och långsiktigt, dels nära den finansiella elhandeln. Där garderar bolaget sig och säkrar intäkterna ("hedgar") för att optimera intäkterna framgent.

Jag har ett spännande jobb, säger Jon Hassis:

"Härifrån försöker vi optimera hur våra 100 vattenkraftverk i Sverige ska köras. Det gäller både kortsiktigt och på lång sikt. Vi vill köra vattenkraften när behovet är som störst. I branschen brukar det kallas att vi prissätter vattnet i älvarna."

Jon Hassis

– Alltsammans handlar om vad vi tror om elpriset i framtiden, nivån i vattenmagasinen och hur mycket det regnar eller snöar. Jag har det strategiska ansvaret för vår spothandel gentemot Nord Pool, den nordiska elbörsen, både för Sverige och Finland. Ytterst handlar det naturligtvis om att bolaget ska tjäna så mycket pengar som möjligt. Det är ju det all affärsverksamhet handlar om.

"Det blir aldrig exakt rätt"

Det är "väldigt roligt", säger Jon, att försöka hitta bästa sättet att styra vattenkraftproduktionen:

– Detta fyller med råge min arbetsdag. Det enda du vet är att det aldrig blir exakt rätt...

Det är många 100-tals miljoner kronor värde på den verksamheten som passerar Jon Hassis och hans grupp. Han uppskattar också det nära samarbetet med Finland, där Fortum har 30-talet vattenkraftverk.

Tre arbetsgrupper arbetar Jon Hassis med. Dels de som dagligen lämnar Fortums bud till Nord Pool för kommande dag. Dels den grupp som jobbar med "intradaghandeln" - det handlar om kortsiktiga affärer inom innevarande dygn. Dels de som fysiskt ansvarar för körningen av kraftverken.

Jons strategiska ansvar för vattenkraftproduktionen på spotmarknaden handlar också mycket, säger han, om att ha rätt indata till Fortums produktionssystem:

"När ska det regna? När ska kraftverken ställas av för underhåll? Vad tror vi om elprisutvecklingen de kommande åren? Det är exempel på löpande frågor för oss att hantera."

Jon Hassis är civilingenjör i teknisk fysik från Uppsala Universitet. Han har varit på Fortum i fem år:

– Jag sommarjobbade för fem år sedan. Det övergick till ett exjobb under hösten och därefter blev det fast anställning.
Jon Hassis

Någon ärftlig belastning åt energihållet finns inte i släkten Hassis. Däremot finns ett starkt naturintresse. Många har jobbat i skogen, säger Jon:

– Jag är bland de första i släkten med en ordentlig akademisk utbildning. Det har ingalunda varit någon självklarhet tidigare.

Jon gifte sig i somras med Emma - en kärlek som började spira när de sommarjobbade på Fortum tillsammans. Varför blev det energiområdet, egentligen?

"Mycket spännande kommer att ske"

– Det gick upp för mig i Uppsala att vi står inför en stor förändring i energiproduktion och användning. Och att mycket spännande kommer att ske. Kombinationen vattenkraft och matematisk optimering var den kombination som jag ägnade sommarjobbet åt.

Och på den vägen är det. Jon trivs som fisken i vattnet. Och sörjer ingalunda att skidkarriären avslutades tidigt...