Kajsa, 26, trainee: "Energiområdet spänner över många roliga frågor!"

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

"Energibranschen är den absolut bästa – dessutom har vi stora utmaningar!". Det säger Kajsa Kairento, 26 år, som går traineeprogrammet hos Svenska kraftnät och gör utlandspraktik hela hösten hos Statnett i Oslo. Det är sällsynt med en ung ingenjör som gärna – och med stor entusiasm – talar om betydelsen av överföringsförbindelser.

Kajsa Kairento är född och uppvuxen i Arvidsjaur och fick flytta för att plugga vidare. Hon har läst till civilingenjör i industriell ekonomi på Linköpings universitet, med inriktiningen maskinteknik samt kvalitets- och verksamhetsutveckling. Hon säger:

– Min utbildning var tämligen generell. Det var hela skalan från programmering och reglerteknik till företagsstrategier. Idag finns energiinriktning på industriell ekonomi vilket är jättebra. I slutet av utbildningen läste jag kurser inom miljöteknik och energi, och fick verkligen upp ögonen för energiområdet.

"Jag insåg att energin inte bara  är viktig för alla människors vardag. Dessutom spänner energiområdet från världspolitik ned till elementära naturlagar. Politik, ekonomi och teknik  kommer samman inom energiområdet. I debatten är energi ständigt en aktuell fråga. Energieffektivisering, produktion, överföring – ja, det är ett omfattande område. Och spännande!"

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk och ansvarar för att stamnätet fungerar. Grunduppgiften är därmed att hålla Sverige igång. Där spelar överföringsförbindelserna i elnätet nyckelrollen. Både inom Sverige och gentemot utlandet. Svenska kraftnät har ett stort investeringsprogram under de närmaste åren och har anställt många yngre på senare år. Kvinnoandelen har gått från 28 procent år 2004 till 36 procent tio år senare. Idag är andelen kvinnliga chefer 47 procent.
Kajsa Kairento

Kajsa uppskattar den "nya demografin" inom Svenska kraftnät, med blandningen mellan allt fler kvinnor, män och olika åldrar.

Kajsa Kairento hade inte ägnat många tankar åt överföringsförbindelser tidigare. Men med sin kunskap idag försöker hon intressera kompisar. Dock mer eller mindre framgångsrikt:

"Jag försöker sprida lite entusiasm för stamnätet och överföringssystemet. Men det är ganska okända begrepp än så länge. Jag skulle önska att fler insåg elnätets betydelse som en nyckelfaktor för att hålla Sverige igång!"

Kajsa gick ut från Linköpings universitet i april 2014. Hon sökte jobb på flera bolag i energibranschen men valde Svenska kraftnät, som hon hittade tack vare deras traineeprogram:

– Det är ett gediget traineeprogram. Det lockade mig med en så pass bred introduktion till kraftsystemet och energibranschen. Traineeperioden upphör vid kommande årsskifte. Hela den återstående tiden är jag och en traineekollega på praktik på Statnett i Norge. Därefter övergår jag till en fast tjänst som projektutvecklare.
Kajsa Kairento

När Kajsa berättar om sina arbetsuppgifter handlar det om att stötta projektverksamheten – projektmodeller, riskstyrning, portföljstyrning etcetera. Hon förklarar:

–  Portföljstyrningen handlar om att balansera och optimera helheten av alla utbyggnader på stamnätet. Osäkerhetsfaktorer, begränsningar, strategier – ja, högt och lågt.

Kajsa har haft olika fokus under året. I Norge får hon uppleva en ny miljö:

– Vi har mycket att lära av Statnett. Största skillnaden? Statnett är en större organisation än Svenska kraftnät – dessutom ett aktiebolag. Styrningen av organisationen är annorlunda. I övrigt är det mesta lika. Grunduppgiften – att hålla stamnätet i gång – är densamma. Geografin är lite annorlunda men ett stamnät är ett stamnät. Drivkrafterna för att bygga ut stamnätet är också ganska lika.

Nu jobbar hon i en liten grupp. En portföljdirektör, en konsult och så hon:

– Vi jobbar som kärnan i ett lite större korsfunktionellt team som tar fram projektportföljplanen genom att analysera vilka behov och begränsningar som finns för de kommande åren. Jag hoppas kunna bidra en del. Jag håller precis på att lära mig hur det funkar. Och att förstå norskan...

Vad gör att Kajsa skulle rekommendera kraftbranschen till andra yngre? Hon svarar snabbt:

"Betydelsen för samhället. Stamnätet är en samhällskritisk infrastruktur och resurs. Utan ett fungerande elnät, skulle Sverige stanna. Det är också kul att jobba med frågor där teknik möter ekonomi. Och i högsta grad påverkar människors vardag. Det känns viktigt – och något som alltid kommer att behövas."

Kajsa beskriver sig som en sportig och vanlig tjej. Hon gillar matlagning, att vara i naturen och leva ett "soft friluftsliv". Vad hon gör om tio år?

– Jag har nog igen tydlig bild av det ännu. Men jag vill vara med och planera och lösa viktiga frågor i energisystemet. Troligtvis sitter jag någonstans i energisektorn med analyser och planer. Jag gillar att arbeta med dataunderlag och sifffror men det ska hända något också – man måste göra något med siffrorna.