Lars, 30-årig nätanalytiker på Fortum: ”Som klippt och skuret för mig!”

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Lars Enarsson, 30-årig ”exiljämte”, arbetar sedan ett drygt år tillbaka som nätanalytiker på Fortum Distribution i Stockholm. Efter femårig utbildning till civilingenjör med inriktning på energisystem har han nu hamnat helt rätt, tycker han: ”El är den allra bästa energiformen för att bidra till en bättre värld. Att då få jobba med elnätets framtida utveckling känns häftigt!”.

Med en naturvetenskaplig utbildning i botten hakade han på trenden – eller den allmänna villfarelsen, som han själv uttrycker det – att efter studentexamen försöka hitta sig själv. Lars, som kommer från Laxviken i Jämtland, varvade under en period intensivt arbete med resor:

"Men jag upplevde aldrig att jag egentligen hittade mig själv. Men när klimatkrisen hamnade på allas läppar för tio år sedan, blev jag intresserad och inspirerad – jag ville bidra. Vi var säkert många som var naiva och ville rädda världen. Jag kollade runt efter vettiga ingenjörsutbildningar. Det mesta verkade intressant men inget kändes helt rätt. Men så hittade jag ingenjörsutbildningen inom energisystem."

– Det blev perfekt för mig. Och det blev en rivstart eftersom inledningen av utbildningen var riktigt spännande och bra. Dels såg jag möjligheter att för egen del kunna bidra i samhällsutvecklingen och dels fanns det gott om goda utvecklings- och jobbmöjligheter.   

Efter fem studieår till färdig civilingenjör var det centrala för Lars Enarsson att hitta en fast anställning. Han kände lätt desperation:

– Men så hittade jag en platsannons i Ny Teknik, där Fortum sökte en nätanalytiker. Tjänsten verkade som klippt och skuren för mig då beskrivningen av den stämde väl överens med mig som person och med min utbildning.
Lars Enarsson

"Svårt se vår samhällsinsats"

På vilket sätt upplever Lars Enarsson att han idag kan arbeta för – och bidra till – en bättre värld? Han svarar:

– Kanske folk i gemen har svårt att se hur arbetet som jag utför bidrar till en samhällsinsats. Då är det enklare att se motsvarande koppling för arbetet som en läkare, som räddar liv med sina bara händer, utför. Det förstår alla. Här är det några steg emellan. Men såsom jag ser det bidrar jag till att elnätet fungerar och utvecklas. Och utan ett fungerande elnät skulle det svenska samhället stanna.

"För oss västerlänningar är el den absolut viktigaste energiformen. Just nu ser vi ett snabbt ökande elbehov världen runt. Oavsett om energiproduktionen kommer från fossila eller förnybara energislag kommer behovet av fungerande elnät med all sannolikt att öka, framför allt i de länder som i dagsläget saknar stora delar av den infrastruktur som vi i Sverige tar för given. Vi har alltså stora möjligheter att bidra genom att dela med oss av vår kompetens och våra lärdomar till utvecklingsländer världen runt, så att de också får chansen att utvecklas till modernare samhällen med högre levnadsstandard."

Sverige har, säger Lars Enarsson, av historiska skäl en hög nivå på energianvändningen. Nyckelfaktorerna här inför framtiden är fortsatt energieffektivisering och mer lokal elproduktion. Det är där han ser sin viktiga roll som elnätsanalytiker:

– För att klara detta ligger det ett stort ansvar på elnätet. Många ser elnätet som en stum pryl – det är mycket mer dynamiskt uppbyggt. Det är en av de första insikterna jag lärde mig. Det kommer att krävas så mycket mer av nätet i framtiden. Då måste elnätet drivas så effektivt som möjligt.

"Ingalunda tråkigt skrivbordsjobb"

– Vad gör jag som nätanalytiker? Det handlar om långtidsplanering . Mycket handlar om att greppa utvecklingen i samhället och bedöma elnätets utveckling i förhållande därtill. Elnätet ska hantera framtida utveckling med solceller, elbilar och energismarta hus. Både hur nätet byggs upp och hur det drivs kommer att behöva ses över. Det kan låta som ett tråkigt skrivbordsjobb – men så är ingalunda fallet. Bortom excel-arken gäller det att kunna värdera verkliga data och klura på vad detta innebär för morgondagens elnät.

"Man växer med stort ansvar"

Lars Enarsson uppskattar det stora personliga ansvar som medarbetaren hos Fortum har:

– Från första timmen kastades jag rakt in i verksamheten. Den som får ta stort eget ansvar växer med uppgiften. Jag stortrivs. Man förväntas kunna sitt område. Hjälp ges när man frågar efter det. Jag har acklimatiserat mig bra. Till friheterna finns också att jag kan vara ledig en förmiddag, om det behövs, men jobbar då igen det kvällen därpå.

Att ta eget ansvar kanske inte passar alla, säger Lars Enarsson. Och fortsätter:

– Personligen blir jag inspirerad av detta och det leder i förlängningen till att jag vill göra ett bra jobb.

Vilket råd ger Lars ungdomar som är nyfikna på energibranschen:

– Det gäller att ha ett allmänt intresse av teknik och naturvetenskap. Gärna av energifrågorna. Har man bara rätt inställning kommer ett energijobb alltid att kunna vara inspirerade och spännande. Ett jobb i energibranschen innebär ett arbete där man verkligen gör skillnad.

Och det är inte det sämsta.