Maria 30 år: Energibranschen står inför många spännande utmaningar!

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Maria Eriksson, 30 år, tog sin civilingenjörsexamen från Uppsala universitet i augusti förra året och jobbar idag med elmarknadsfrågor på Svenska kraftnät. Marias utbildning är unik i Sverige och har gett henne en möjlighet att förena sina intressen för teknik och samhällsfrågor och få ett jobb där hon får arbeta med den ständigt aktuella frågan om Sveriges energiförsörjning.

Den civilingenjörsutbildning som Maria Eriksson gick, med inriktning "system i teknik och samhälle", är unik för Uppsala.

- Jag var inte ens säker på att jag ville läsa till civilingenjör men när jag hittade just denna utbildning så kände jag direkt att den var för mig, säger Maria. Det känns helt rätt för framtiden att läsa en tvärvetenskaplig utbildning där teknikutvecklingen sätts i ett större sammanhang och bland annat ekonomiska och sociala faktorer också är viktiga bitar.

Efter ungefär halva utbildningen på sammanlagt fem år så valde Maria inriktning. Valet föll på energi eftersom Maria menar att området förenar hennes intresse för teknik, miljö och samhällsutveckling, men också för att energifrågan är ständigt aktuell. Maria förklarar:

- Alla har ju en relation till el och energi. Det är också ett ämne som är superaktuellt just nu. Hur produktionsmixen förändras, kommer vi - och kan vi - använda el annorlunda framöver och hur ska vi klara effektfrågan? Sådant tycker jag är jättespännande att fundera över.

Idag arbetar Maria på Svenska kraftnät, där hon redan hunnit med ett par olika tjänster. Hennes tid på Svk började när hon gjorde sitt examensarbete på driftavdelningen. Efter examen fick hon ett vikariat på balanstjänsten och efter det började hon på marknadsavdelningen där hon arbetar med balansavräkning. Just nu jobbar hon mycket med det högaktuella projektet med att skapa en gemensam nordisk balansavräkning (NBS).

Maria Eriksson

- Jag har många pluggkamrater som också jobbar här nu, men bland mina privata vänner är det inte många som känner till Svenska kraftnät. Det är svårt att förklara vad vi gör när vi sitter i kontrollrummet för att dygnet runt säkerställa balans i systemet så att alla kan få el till sina iPhones. Fast samtidigt, om jag börjar berätta att jag jobbar med frågor kring Sveriges elförsörjning så är de allra flesta intresserade och vill diskutera - gärna kärnkraft och vindkraft.

Och visst är det härligt när man träffar någon som verkligen verkar ha hittat helt rätt i sitt karriärval? För så känns det med Maria. På frågan om varför andra ska välja energibranschen svarar Maria:

- De flesta vill ju arbeta med något som spelar roll, som känns viktigt. Och så är det med energifrågan. Något som diskuteras på morgonnyheterna kan ha en direkt påverkan på mitt jobb. El är ju också en förutsättning för hela det moderna samhället, så det bara måste funka. Och just därför är det också så kul. Viktigt och kul.